fejléckép

Tanúsítási szolgáltatások

Hírközlési szolgáltatások tanúsítása


A 13/2011 (XII: 27.) NMHH rendelet szerinti tanúsítás során a VERITAN Kft. hírközlési és informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégeket vizsgál, hogy szolgáltatásuk eleget tesz-e az előírt, vagy az ÁSZF-ben önként vállalt követelményeknek.

A tanúsítás során ellenőrizzük a jogszabály által előírt minőségi mutatók képzését, teljesítési értékeit, valamint saját méréseket és próbahívásokat végzünk a méréssel előállítható mutatók képzésére. A tanúsítás kiterjed a forgalommérésen alapuló számlázási rendszer vizsgálatára is.

Kérje részletes tájékoztatónkat…


Iratkezelési szoftverek tanúsítása


A levéltári törvény a közfeladatot ellátó szervezetek részére tanúsított iratkezelési szoftverek használatát írja elő. A tanúsítást akkreditált és kijelölt tanúsító szervezet végezheti, ilyen a VERITAN Kft. is. Az iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott funkcionális, informatikai és biztonsági követelményeket a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet előír általános követelményeket, továbbá az iktatókönyvekkel, az irattári tervvel, iratok iktatásával, ügyiratok, iratok kezelésével, jogosultságokkal, adatbiztonsággal, adatvédelemmel, átadással, exportálással, selejtezéssel, iratátvétellel, importálással, megjelenítéssel kapcsolatos, valamint a műszaki és teljesítmény követelményeket. A KIM rendelet szerint a tanúsított iratkezelési szoftvernek a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben leírt iratkezelési folyamatot kell megvalósítani.

Kérje részletes tájékoztatónkat, vagy ajánlatunkat…


Zárt elektronikus információs rendszerek tanúsítása


Az adatok, információk, dokumentumok zárt elektronikus információs rendszerben való tárolása és kezelése az adott szervezet irányába megnyilvánuló bizalmon kívül jelentős előnyökkel jár azok felhasználása, hitelessége bizonyítása szempontjából. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozások is kiemelten kezelik a rendszerek zártságát.

Egy elektronikus információs rendszer többek között akkor tud megfelelni a zártsági követelményeknek, ha megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket és nem teszi lehetővé az észrevétlen adat módosításokat. Ezért már azok tervezése, bevezetése és üzemeltetése során is figyelembe kell venni és meg kel valósítani azokat a védelmi intézkedéseket, amelyekkel a rendszer informatikai zártsága a meghatározott védelmi szintek mellett garantálható.  A védelmi szintek meghatározásának irányelveit, valamint az ezekhez tartozó adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet tartalmazza. E rendelet nagymértékű korrelációt mutat a NIST 800-53-as ajánlással. Tanúsításainkat ezen rendelet és ajánlás alapján végezzük. 

Kérje részletes tájékoztatónkat, vagy ajánlatunkat…


Elektronikus archiváló rendszerek tanúsítása


Az elektronikus archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet (korábban a 114/2007 ((XII. 29.) GKM rendelet) meghatározza azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználásával egy szervezet hitelesen tudja archiválni hosszú távra az elektronikus formában meglevő dokumentumait. A jogszabály előírja, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése úgy kell hogy történjen, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az archiválás egyik módja a megőrzés zárt rendszer alkalmazásával, amelyet cégünk tanúsít.

Kérje részletes tájékoztatónkat… 


Papíralapú dokumentumokról elektronikus másolatot készítő rendszerek tanúsítása


A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton másolat készítésének szabályait a 451/2016. (XII. 19.)  Korm. rendelet tartalmazza. Automatikus másolatkészítés esetén a rendszer zártságát igazolni kell egy tanúsító szervezet által.

Amennyiben a másolat készítést szolgáltató nyújtja, ezt a szolgáltatását be kell jelenteni az elektronikus ügyintézési felügyeletnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell független tanúsító szervezet tanúsítási jelentését a szolgáltatás megfelelőségéről.

A VERITAN Kft. mint akkreditált tanúsító szervezet végzi a elektronikus másolatkészítés tanúsítását.

Kérje részletes tájékoztatónkat, vagy ajánlatunkat…


Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) tanúsítása


A VERITAN Kft. akkreditációja kiterjed a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások tanúsítására. A szolgáltatás megkezdését a szolgáltatónak be kell jelentenie az elektronikus ügyintézési felügyeletnek. A 451/2016. (XII. 19.)  Korm. rendelet 138. § (1) F9 pontja alapján a szolgáltatónak csatolnia kell egy független akkreditált tanúsító szervezet tanúsítási jelentését a szolgáltatás jogi, informatikai és informatikai biztonsági megfeleléséről. A VERITAN Kft. ezen a területen teljes körű szolgáltatást nyújt.

Kérje részletes tájékoztatónkat vagy ajánlatunkat…


Elektronikus aláírás termékek és rendszerek tanúsítása
Legújabb akkreditációs területünk az elektronikus aláírás termékek vizsgálatát és tanúsítását fedi le. Az akkreditációnk kiterjed a 910/2014/EU rendelet szerinti bizalmi szolgálatásokat  lehetővé tevő rendszerek, elektronikus aláírások és infrastruktúrák tanúsítására.

Kérje részletes tájékoztatónkat vagy ajánlatunkat...
Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Hibás e-mail cím...

Kérlek adj meg egy érvényes e-mail címet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑