fejléckép

Sze­mé­lyes

VER­I­TAN Hír­köz­lé­si és In­for­ma­ti­kai Ta­nú­sí­tó Kft.


Szék­hely:


Ügy­ve­ze­tő:Tit­kár­ság­ve­ze­tő:Te­le­fon/fax:

  • + 36 1 210 5522


In­ter­net:Meg­kö­ze­lít­he­tő­ség:
Szék­hely:

  • 3-as met­ró­val Új­pest köz­pon­tig, vagy új­pest Vá­ros­ka­pu­ig, on­nan 5 perc sé­ta
  • 12-es vil­la­mos Új­pest köz­pon­tig, on­nan 5 perc sé­ta

  • Au­tó­busz: 196, 196/A Új­pest Vá­ros­ka­pu, on­nan 5 perc sé­ta