fejléckép

Fel­ügye­le­ti szer­vek

A hír­köz­lés te­rü­le­tén

Nem­ze­ti Mé­dia - és Hír­köz­lé­si Ha­tó­ság
1015 Bu­da­pest, Ost­rom u. 23-25.
www.​nmhh.hu


Az in­for­ma­ti­kai te­rü­le­tén

Nem­ze­ti Akk­re­di­tá­ló Ha­tó­ság
1119 Bu­da­pest, Té­té­nyi út 82.
www.​nah.gov.hu


Az iratkezelési szoftver tanúsítás területén

Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um
1051 Bu­da­pest, Jó­zsef At­ti­la u. 2-4.
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium