fejléckép

Mun­ka­tár­sak

Ve­ze­tő mun­ka­tár­sa­ink:

Ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó: Gyur­sánsz­ky Já­nos

Ta­nú­sí­tá­si igaz­ga­tó: Gi­day Eörs

Mi­nő­ség­ügyi ve­ze­tő:: Ko­vács Ka­ta­lin

Tit­kár­ság­ve­ze­tő:: Má­té Má­ria